Bình đánh sữa WPM

Két nước: 08. Lít
Kích thước: 140 x 380 x 340 mm (WxDxH)
Khối lượng: 6.7 kg
Xuất xứ: Trung Quốc

Category Brand:

Privacy Preference Center